Koninklijk Werk voor Volkstuinen afd. Waregem vzw groeit verder

De vereniging mocht zich in 1992 met zijn 1030 leden "de grootste afdeling van het land" noemen, waarvoor de voorzitter Oscar Verhellen alle leden oprecht bedankt en de bestuursleden looft voor hun inzet.

De jaarlijkse uitstap ging dit jaar richting Nederland, meer bepaald naar de 10-jaarlijkse Floriade. Er werden niet minder dan 3 bussen ingeschakeld om de 150 geïnteresseerde leden te laten deelnemen aan deze activiteit.

In 1993 werd meegewerkt aan het evenement "Belgium meets Malaysia in Waregem". Een organisatie van het Waregemse gemeentebestuur in samenwerking met tal van plaatselijke verenigingen. Door Het Werk voor Volkstuinen werd met 30.000 begonia's de Maleisische vlag als een bloementapijt van 8 op 16 meter aangelegd in de Hof Casier. Ook werden samen met Karel Neirynck bloemstukken met Maleisische bloemen gemaakt om in het Waregemse straatbeeld te plaatsen tijdens de Waregem Koerse feesten. Op 11 en 12 september had de Waregemse Floriadeshow plaats in een organisatie van "Het Koninklijke Werk der Volkstuinen" afdeling Waregem. Er was weer grote belangstelling van de bezoekers op het tweejaarlijkse tuinbouwsalon waar ook het kleinvee aandacht verdiende. Op zaterdagavond mocht de kaasavond en op zondagmiddag de barbeque weer rekenen op vele hongerige deelnemers.

Na de hernieuwing van de lidkaarten, die jaarlijks plaatsheeft van begin oktober tot half november (elk bestuurslid bezoekt dan zijn leden voor de hernieuwing), werd het ledenaantal vastgelegd op 1047. En dan de traditionele afsluiten van het jaar "het koffiefeest" met dit jaar 630 aanwezigen, die een gezellige namiddag beleefden in het K.O.C.N. te Nieuwenhove.

Een nieuwe tweejaarlijkse activiteit werd aangekondigd voor 9 juli 1994, de Open Tuinendag. De leden konden de opengestelde tuinen van 4 leden bezoeken. Belangstelling was er, vragen aan de tuineigenaars werden gesteld en tips werden uitgewisseld.

Op de jaarlijkse prijskaarting manillen in 1995 boden zich 156 kaarters aan, waardoor de kaarting een groots succes werd. Ter gelegenheid van de 2e opentuinendag werden 4 tuinen en 2 gemeentedomeinen aaneengesmeed tot een circuit dat de bezoeker per fiets of met de wagen kon volgen. In de verschillende opengestelde tuinen werden telkens een 300-tal bezoekers geteld.

Bloeiende vereniging viert gouden jubilieum

Inhoud

Nieuwe activiteiten krijgen vorm