lidgeld 2021

2020 kunnen we zeker geen gewoon werkjaar noemen. Corona strooide roet in het eten voor onze activiteiten. Gelukkig kon je maandelijks nog genieten van het Tuinhiermagazine boordevol tips voor de moestuin, siertuin, speeltuin...

In september starten we normaal gezien met de ophaling van de lidgelden voor het volgende werkjaar. Om de gezondheid van je gezin en het gezin van de bestuursleden die op ronde gaan niet in gevaar te brengen vragen wij om dit jaar het lidgeld van 23 euro te storten.

Mocht je toch liever cash betalen dan kan je terecht bij je bestuurslid. Hij of zij zal met plezier het lidgeld in ontvangst nemen.

Betqlen via overschrijving

Bedrag: 23 euro

Rekeningnummer BE41 0001 0517 8110

Vermeld in de medeling je naam en lidnummer zoals vermeld op het voorblad van ons groen blaadje.