Nieuwe prijsvraag juni 2019

Vraag 1:

Onze ‘bodemwerkers’ - de regenwormen zijn blijkbaar ook in soorten opgedeeld. Heb je ook nota genomen van de verschillende soorten met hun benaming gezien? Noem de 3 soorten.

Vraag 2: Popeye

Ons maandblad geeft ons raadgevingen omtrent de teelt en het oogsten van spinazie. Vul aan.

en bodem, bladeren jong stadium oogsten voorkomt en bezorgt je een mogelijke

Jouw gegevens

Onder de juiste inzendingen worden er 3 waardebons van 5 euro verloot. In te sturen tegen 15 juli.