Nieuwe prijsvraag maart 2021

Vraag 1:

In het eerste nummer van 2021 van ons maandblad zijn er belangrijke bemerkingen die er kunnen toe doen
om onze teelten beter te laten slagen.
Noem uit die tekst wat onze slaagkansen vergroot voor een goede teelt.
Geef 3 van de slagwoorden.

 

Vraag 2:

Hoeveel is volgens ons maandblad de meest aangewezen en/of aanvaardbare pH-waarde voor ons Gazon?

 

 

Jouw gegevens

Onder de juiste inzendingen worden er 3 waardebons van 5 euro verloot. In te sturen tegen 1 mei.