WIE ZIJN WIJ


Tuinhier Waregem is een lokale vrijwilligersvereniging die de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren wil aanwakkeren.


De vereniging stelt (moes)tuinieren als een zinvolle en gezonde vrijtijdsbesteding centraal. Met dit doel voor ogen organiseren we jaarlijks een hele rits evenementen.


Bekijk de rubriek activiteiten voor een gedetailleerd overzicht. Tevens vind je heel wat praktische informatie terug in het maandblad Tuinhier en Ons Groen Blaadje.

Lid worden of blijven? Tuinhier Waregem heet je van harte welkom.


Lidmaatschap Tuinhier:

 • Bij onze vereniging zijn nieuwe leden natuurlijk steeds welkom.
 • Indien je lid wenst te blijven (of nieuw lid worden), gelieve dan € 29 te storten op rekeningnummer: BE27 0689 4702 5373 met vermelding "Naam ABONNEMENT 2024"
 • Gelieve tijdig te betalen zodat we je kunnen verzekeren dat de magazines vlot bij jullie terecht komen. Bij het eerste nummer van het maandelijks Tuinhier magazine in 2024 krijg je dan ook je lidkaart met alle voordelen in vermeld.
 • Misschien mogen wij je binnenkort verwelkomen op een van onze activiteiten?
 • Wij kunnen jullie natuurlijk niet tegenhouden vrienden en kennissen uit te nodigen ook deel uit te maken van onze vriendengroep :)

Het lidmaatschap bij onze vereniging geeft recht op volgende voordelen:


 • Je ontvangt het magazine Tuinhier uitgegeven door Tuinhier Vlaanderen.
 • Je ontvangt ons eigen Groen Blaadje
 • Tijdens het jaar verkopen we op voordrachten regelmatig iets interessants. Franz zijn sla-plantjes werden de voorbije jaren heel hard geapprecieerd. André zorgt later in het voorjaar dan voor zomerbloeiers en Michel Chanterie brengt nu en dan eens zijn eigen geooste honing mee. Afhankelijk van het thema valt er wel nog iets te rapen. Gaat het over kamerplanten dan zijn die er in beperkt aanbod. Of over bloembollen? Dan hebben we zeker een assortiment kwalitatieve bollen in de aanbieding die je niet zomaar in de winkel vind.
 • In het najaar verdelen we met een groepsaankoop champost. 
 • Er is ook korting bij tuinevenementen, webshops, tuincentra, enz. op basis van de lidkaart. Het overzicht van de voordelen vind je hier onder.
 • Als lid van Tuinhier ben je natuurlijk ook welkom op alle activiteiten van Tuinhier in heel Vlaanderen. 


Alvast bedankt voor het vertrouwen in Tuinhier Waregem!

Een beetje meer uitleg bij vernieuwing voor 2024


Vanaf eind september mag je opnieuw het bezoek verwachten van je bestuurslid.


Naast de aanbieding van de lidkaart kan je ook terug

 • je bestelling van champost doorgeven
 • inschrijven voor het jaarfeest, workshops, enz…


Het koepelbestuur (landelijk) van Tuinhier heeft beslist om het lidgeld voor 2024 met 6 euro te verhogen naar 29 euro.

Er zijn diverse redenen voor deze verhoging:

 • stijging opmaak- en verzendkosten maandblad Tuinhiermagazine.
 • stijging van de verzekering voor leden tijdens de activiteiten van de vereniging
 • algemene kosten werking koepel.

Voor de 29 euro krijg je dus nog steeds 11 kwaliteitsvolle maandbladen, kortingen bij activiteiten en winkels in Vlaanderen.


Het bestuur van Tuinhier Waregem heeft beslist om een waardebon van 3 euro te schenken aan alle leden die hun lidmaatschap hernieuwen als bedanking. Deze waardebon kan gebruikt worden bij onze activiteiten.


Het bestuur van Tuinhier Waregem geeft om zijn leden, jullie zijn een hoeksteen van onze vereniging, want zonder leden is er geen vereniging. We zijn dankbaar dat jullie op onze activiteiten talrijk aanwezig zijn. Ook de positieve commentaren doen deugd en natuurlijk staan we ook open voor verbeteringen en suggesties.


Ook in 2024 hebben we weer geprobeerd een boeiend programma samen te stellen met voordrachten, workshops, plantenbeurs, ledenreis, activiteiten en natuurlijk onze Kerstbeurs.

Ook ”Ons groen blaadje” mag je weer 4x in jullie bus verwachten.


Alvast bedankt,


André, Bjorn, Dorine, Fernand, Franz, Henkie, Hugo, Kati, Leona, Liane, Lidy, Luc, Marc, Michel, Noël, Noëlla, Roza, Vivianne

 
 
 
 
 
 

eigen sponsors 1st


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

th magzine sponsors dan


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Fast results


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list

Van WERK VAN DE AKKER in 1941 tot TUINHIER vandaag


Het "Werk van de Akker en van den Haard" werd te Waregem gesticht op 16 oktober 1941 in het gemeentehuis. Daar werd August Desaever als voorzitter aangeduid. Joris Dewaele werd secretaris en Leon Verplaetse werd aangesteld als technisch helper.

Aanvankelijk werden de ledenvergaderingen gehouden in het gemeentehuis, maar al vlug was er onvoldoende plaats en verhuisde men naar de Eldorado in de Stationsstraat. De mensen lieten zich talrijk inschrijven omwille van de talrijke voordelen. Tijdens de oorlogsjaren waren er gemiddeld 900 leden. De activiteiten waren gering en beperkten zich hoofdzakelijk tot de bedeling van plantaardappelenen, meststoffenbons en de verkoop van zaden. Het bijzonderste doel was immers bij te dragen tot debevoorrading van de plaatselijke bevolking.

Eens de oorlog voorbij was, werd alles stilaan normaal. De noodsituatie was opgeklaard. Het aantal leden daalde. Er kwam een nieuwe voorzitter, Pol De Kesel, die ook voorzitter was van de geiten-bond. Toen Pol De Kesel in 1949 overleed nam dokter Van Ackere het voorzitterschap over. Tijdens zijn voorzitterschap werd de eerste en zeer geslaagde tuinbouwtentoonstelling ingericht in de lokalen van 't Kristen Werkersverbond (Eldorado).

Het gemeentebestuur bleef de werking verder steunen, niet alleen met woorden maar ook met financiële hulp. In 1963 werd Oscar Verhellen aangesteld tot voorzitter. De veranderde tijdsomstandigheden wijzigden intussen ook het doel van de organisatie. Tuinieren was geen noodzakelijkheid meer, maar een gezonde liefhebberij die kon bijdragen tot de verfraaiing van de gemeente. Het aantal leden, dat in 1949 271 bedroeg, daalde verder in de volgende jaren. Dit was niet alleen in Waregem zo, maar ook in de andere plaatselijke afdelingen. Er was veel werk, een hoog inkomen en een overvloed aan alles en de belangstelling voor de tuin was fel gedaald. In 1970 telde de vereniging in Waregem nog slechts 125 leden. 1974 werd een absoluut dieptepunt met 101 leden.

De naam van de vereniging veranderde van "Werk van den Akker" tot "Werk voor Volkstuinen" en deze naamsverandering ging ook gepaard met een veranderde optiek van de vereniging. Niet de naam, maar wel de nieuwe tijdsmentaliteit gaf een nieuwe stoot aan de heropleving van de vereniging. Allerlei milieugroepen ontstonden en vroegen aandacht voor de natuur en zo kwam de Volkstuin weer volop in de belangstelling. De zorg voor het milieu wekte aandacht voor bebloeming en dorpsverfraaiing. Er ontstonden prijskampen, vergaderingen werden talrijker bijgewoond en groeps- reizen en bezoeken werden georganiseerd. In 1976 werd André Gevaert ere-voorzitter, wat ook een versterking van het bestuur betekende. De inzet van de bestuursleden en hun echtgenoten maakte de tentoonstellingen mogelijk. Jaarlijks wordt, als afsluiting van het werkjaar, tijdens de maand november het koffiefeest georganiseerd wat een grote samenkomst van de leden betekent.

In 1980 telde men bijna 700 leden die allemaal geabonneerd waren op "De Volkstuin". Ditzelfde jaar werd ook een nieuwe vlag ingewijd. Er word af en toe een bloemtapijt gelegd om de evenementen van andere verenigingen op te fleuren. In 1983 werd een provinciale tentoonstelling georganiseerd die doorging in het Jeugdcentrum. Deze tentoonstelling telde 2700 bezoekers. In 1984 had de eerste jaarlijkse kaarting plaats in het G.O.B. op De Biest, waar 108 kaarters kwamen opdagen. Ook een jaarlijkse activiteit werd de bedeling van champignonmest aan de leden.

Tijdens de jaarlijkse koffietafel in 1986 gaf de secretaris Leon Verplaetse na 40 jaar verdienstelijk werk voor de afdeling zijn ontslag. Hij werd opgevolgd door Frans Vandenheede. Het aantal leden groeide in 1986 tot 831, waarvan 569 in Waregem, 70 in St-Eloois-Vijve, 52 in Zulte, 21 in Anzegem, 9 in Wakken, 23 in Kruishoutem, 8 in Wortegem-Petegem en 5 in Olsene. 1986 was ook het jaar van de lancering van het plaatselijke tijdschrift "De Waregemse Volkstuin" dat 4 maal per jaar verschijnt met nieuws over de afdeling Waregem.

Voor de eerste keer werd in 1989 een cursus bloemschikken georganiseerd die bestond uit 6 lessen van 2 uur. Deze cursus werd met zeer veel belangstelling en inzet gevolgd door 47 leden. Het tweejaarlijkse tuinbouwsalon werd opnieuw een topper. Wij mochten rekenen op de belangstelling van ruim 2500 bezoekers, waarvan we er 34 mochten noteren als nieuw lid. Tijdens de jaarlijkse bedeling van champignonmest werden niet minder dan 1400 zakken champignonmest verkocht aan de leden.

En op het koffiefeest, dat jaarlijks het sluitstuk van het werkjaar vormt, mochten we bijna 600 aanwezigen verwelkomen.

Het 50-jarig bestaan van een vereniging dat moet gevierd worden ook bij de volkstuin dus, 1991 werd een jubileumjaar. In juli had de jubileumviering plaats. Een eucharistieviering in de dekanale kerk werd gevolgd door een academische zitting in het gemeentehuis, waarna in het Jeugdcentrum werd aangeschoven aan de feesttafel. In augustus werd ter gelegenheid van Waregem Koerse een bloemtapijt met 70.000 begonia's aangelegd in het park Casier.

De jubileumuitgave van het tuinbouwsalon werd in september een driedaags succes.Dat er veel volk was, bewees de barbeque op zondagmiddag waar meer dan 500 gegadigden op af kwamen. Tijdens dit tuinbouwsalon werd ook het 1000ste lid ingeschreven.

Het jubileumjaar werd afgesloten met een feestelijke koffietafel in november waar, voor de gelegenheid, een reuzetaart werd aangesneden. Vanaf 15 oktober 1991 mocht de vereniging de titel "Koninklijke Maatschappij" dragen wat er voor zorgde dat de vereniging nu "Koninklijk Werk voor Volkstuinen afdeling Waregem" vzw werd genoemd.

De vereniging mocht zich in 1992 met zijn 1030 leden "de grootste afdeling van het land" noemen, waarvoor de voorzitter Oscar Verhellen alle leden oprecht bedankt en de bestuursleden looft voor hun inzet.

De jaarlijkse uitstap ging dit jaar richting Nederland, meer bepaald naar de 10-jaarlijkse Floriade. Er werden niet minder dan 3 bussen ingeschakeld om de 150 geïnteresseerde leden te laten deelnemen aan deze activiteit.

In 1993 werd meegewerkt aan het evenement "Belgium meets Malaysia in Waregem". Een organisatie van het Waregemse gemeentebestuur in samenwerking met tal van plaatselijke verenigingen. Door Het Werk voor Volkstuinen werd met 30.000 begonia's de Maleisische vlag als een bloementapijt van 8 op 16 meter aangelegd in de Hof Casier. Ook werden samen met Karel Neirynck bloemstukken met Maleisische bloemen gemaakt om in het Waregemse straatbeeld te plaatsen tijdens de Waregem Koerse feesten. Op 11 en 12 september had de Waregemse Floriadeshow plaats in een organisatie van "Het Koninklijke Werk der Volkstuinen" afdeling Waregem. Er was weer grote belangstelling van de bezoekers op het tweejaarlijkse tuinbouwsalon waar ook het kleinvee aandacht verdiende. Op zaterdagavond mocht de kaasavond en op zondagmiddag de barbeque weer rekenen op vele hongerige deelnemers.

Na de hernieuwing van de lidkaarten, die jaarlijks plaatsheeft van begin oktober tot half november (elk bestuurslid bezoekt dan zijn leden voor de hernieuwing), werd het ledenaantal vastgelegd op 1047. En dan de traditionele afsluiten van het jaar "het koffiefeest" met dit jaar 630 aanwezigen, die een gezellige namiddag beleefden in het K.O.C.N. te Nieuwenhove.

Een nieuwe tweejaarlijkse activiteit werd aangekondigd voor 9 juli 1994, de Open Tuinendag. De leden konden de opengestelde tuinen van 4 leden bezoeken.Belangstelling was er, vragen aan de tuineigenaars werden gesteld en tips werden uitgewisseld.

Op de jaarlijkse prijskaarting manillen in 1995 boden zich 156 kaarters aan, waardoor de kaarting een groots succes werd. Ter gelegenheid van de 2e opentuinendag werden 4 tuinen en 2 gemeentedomeinen aaneengesmeed tot een circuit dat de bezoeker per fiets of met de wagen kon volgen. In de verschillende opengestelde tuinen werden telkens een 300-tal bezoekers geteld.

Ter gelegenheid van 150 jaar Waregem Koerse in 1997 ging in de Waregemse straten de folkloristische stoet "Ode aan het paard" uit. Het Werk voor Volkstuinen nam deel aan de stoet met 2 bloemenwagens. Op de voordracht van december 1997 "kerstversiering maken" kwamen 95 belangstellenden opdagen. Uit deze geslaagde voordracht werd op 12 en 13 december 1998 een nieuwe uitdaging aangegaan. Er werd een tweedaagse kersthappening georganiseerd waar men de kerstsfeer kon opsnuiven en ideeën opdoen aan de stalletjes met kerstversiering. De leden konden inschrijven voor een of meerdere van de drie workshops. Tijdens deze workshops kon een deurkrans, een adventskrans of een guirlande van 3 meter gemaakt worden.

Op zaterdagavond was er veel interesse voor het kaasbuffet en het aperitiefconcert op zondagmiddag werd druk bijgewoond.

Tijdens het Tuinbouwsalon in 1999 werd de creativiteit van de jongeren op de proef gesteld. De kinderen kregen elk 450 dahlia's en een vierkante meter piepschuim om op zaterdagnamiddag een eigen kunstwerkje te maken. Het bestuur legde met 30.000 dahlia's, afkomstig uit het Nederlandse Zundert, een bloementapijt met oosterse motieven.

Tijdens de koffietafel gaf Oscar Verhellen, op 85-jarige leeftijd en na 35 jaar voorzitterschap, zijn ontslag als voorzitter. Hiermee heeft de vereniging 2 ere-voorzitters, want naast André Gevaert kreeg nu ook Oscar Verhellen deze eretitel. Zijn opvolger werd bestuurslid Luc Bekaert die zelf een fervent kweker van fuchsias is en reeds een 15-tal jaar lid en bestuurslid. Hij werd door het bestuur gekozen uit drie kandidaten.

Tijdens de conservenkaarting van maart kwamen ook de niet-kaarters aan hun trekken met de oude volksspelen.

Tijdens dit milleniumjaar was er ook een opentuinendag op zondag 2 juli. 5 tuinen, 1 plantenkwekerij en een stand met bijenkasten in de natuur waren dit jaar te bezoeken. In de verschillende tuinen kon men rekenen op 300 à 350 bezoekers.'s Avonds kon nog nagepraat worden bij een koude schotel in het OCN. Daar werd ook de prijsuitreiking gehouden van de prijsvragen die in elke tuin gesteld werden. Ook de voetballiefhebbers werden niet vergeten. Het was 's avonds immers de finale van Euro 2000 en het bestuur had gezorgd voor een tv zodat de finale te bekijken was in het OCN.

De cursus bloemschikken is terug van start gegaan. Op 21 oktober had de eerste van de vier lessen plaats van de bloemschikcursus. De 52 enthousiaste deelnemers hebben onder leiding van lesgever en bestuurslid Björn Bekaert, zoon van de voorzitter, en met hulp van 5 medebestuursleden die reeds bedreven zijn in het bloemschikken, opnieuw een mooi bloemstuk - genoemd bloemenzon - samengesteld.

Op zaterdag 28 oktober en 4 november was er terug onze jaarlijkse champignonmestbedeling. De leden die champignonmest wensten te kopen, aan 50 frank (1,25 EUR) per zak, dienden vooraf in te schrijven via het strookje in de "Waregemse Volkstuin". Er werden niet minder dan 1200 zakken besteld die door de bestuursleden werden gevuld en ingeladen in de auto's of aanhangwagens.

Het OCN was volgelopen op zaterdag 2 december voor het jaarlijks koffiefeest, zowat de afsluiter van het werkjaar. Ongeveer 450 aanwezigen konden genieten van een ontspannende namiddag. Na de verwelkoming door de voorzitter werd koffie met taart geserveerd, waarna een eerste optreden kwam van Herbert Verhaeghe en Eddy Vanhaelst (zang en orgel). Daarna werden de prijzen uitgereikt van de hofprijskamp, waarvoor 43 deelnemers ingeschreven waren. En na een tweede muzikaal optreden was het tijd voor het vieruurtje dat zoals gewoonlijk bestond uit koeke- en rozijnebrood met koffie. Rond 17 uur was het dan tijd voor de reuzetombola met dit jaar 652 prijzen, waarvan de eerste vijf prijzen een buxus, een kruiwagen, een spade, een tapijt en een plantenschaal waren.

En als laatste activiteit van het millenumjaar was er op 9 en 10 december de 2e editie van onze kerst- happening. Tijdens de week voorafgaand aan de kersthappening werd, door het bestuur, de grote zaal van het OCN omgetoverd tot een waar kersttafereel. Op maandag werden een 60-tal kerstbomen gekapt en van dinsdag tot donderdag werd er met man en macht getimmerd aan de 17 kerststalletjes en werden de kerstbomen in de zaal aangebracht. Op vrijdag kwamen dan ook de mede-bestuursleden in actie voor de versiering van de zaal en de kerstbomen. Ook de kerstboom voor de kerstboompluk werd ook aangekleed met een massa pakjes. Op zaterdag konden de bezoekers de kerstsfeer opsnuiven en genieten van pannekoeken, warme chocomelk en gluhwein. 's Avonds konden een 200-tal deelnemers aanschuiven aan het kaasbuffet. Op zondag was er veel belangstelling voor het aperitiefconcert door het Waregems harmonieorkest en de uitbaters van de kerststalletjes met allerhande kerstattributen waren ook tevreden. Tijdens de workshops werd een tafelstuk of een deurkrans gemaakt door een 40-tal leden die zeer tevreden waren over hun gemaakte stuk.

Het Koninklijk Werk voor Volkstuinen afdeling Waregem werd door de organisatoren van de Parade van hetpaard gevraagd om mee te werken aan de stoet die een parcours volgde door de straten van Waregem op 19/08/07. Er werd gevraagd een bloemenwagen te maken met als thema's "160 jaar Waregem Koerse" en "Waregem stad in 2000". Het bestuur maakte een ontwerp dat werd goedgekeurd door de organisatie.
Er werd een 5-tal dagen met 4 à 5 bestuursleden aan de constructie gewerkt. Op vrijdagochtend 17/08 zijn 2 bestuursleden met een bestelwagen naar het Nederlandse Zundert vertrokken om een 70.000 dahlia's af te halen Zij werden bij terugkomst in Waregem opgewacht door een 20-tal enthousiaste bestuurs- en medebestuursleden die klaar stonden om die 70.000 dahlia's stuk voor stuk op de panelen te prikken. Dit karwei werd op vrijdag en zaterdag geklaard in een 12-tal uur. De wagen was klaar en we waren er fier op.

Vanaf nu bestaan de Volkstuinen niet meer want vanaf nu gaan we verder als Tuinhier. Een nieuwe naam die beter de lading moet dekken en nieuwe mensen moeten lokken naar onze vereniging.
Maar wees gerust onze zienswijze verandert daarom niet en wij proberen in 2014 even gedreven te werken voor onze Waregemse leden.

Onze provinciale secretaris vertelde op Focus-WTV alles over de nieuwe naam en onze vereniging die 120 jaar bestaat.

unsplash